top of page
vattnet 2.jpg

HISTORIA

Röstånga Mölla har anor långt tillbaka i tiden, sedan Skåne var danskt. Den äldsta bevarade delen är en vägg inne i kvarnen som härstammar från 1500-talet. Men det finns även fornåkrar från järnåldern på kullen bakom kvarnen.

    Längs Lilla Bäljaneå har det funnits cirka nio större möllor. Röstånga Mölla var den största av dem. På gården ska ett av Sveriges största bröstvattenfallshjul ha funnits, med en diameter på cirka tolv meter. Det drev en av Sveriges största cirkelsågar, en ramsåg och en kvarn. Sågen var välkänd och kunde såga träd upp till 120 centimeter i diameter. Bland annat transporterades stora ekar som hade köpts upp av Kockums till Röstånga för sågning. Den gamla landsvägen mellan Ask och Röstånga gick då strategiskt rakt igenom gården. Dammen uppströms kvarnen har varit en av Skånes största kvarndammar. Den tömdes förr i tiden under somrarna så att korna kunde gå där och beta.

    Den nuvarande kvarnen uppfördes på 1700-talet i tre våningar. Bostadshuset låg på den tiden där trädgården är idag, i form av en fyrlängad gård. I slutet av 1800-talet brann bostadshuset ned och en ny pampig mangårdsbyggnad uppfördes cirka 1890. Övriga byggnader har byggts på, till och ut i olika etapper under årens lopp.

    

vattnet 3.jpg

VATTNET

Livet på Möllan kretsar kring vattnet. Det porlar, forsar eller ligger spegelblankt lite beroende på var man är och under vilken årstid. Vattendraget som går genom markerna heter Lilla Bäljane å. Den bildar två dammar, en stor kvarndamm ovanför gården, och en mindre precis framför huset. Mellan dem finns ett vattenfall och, sedan vintern 2022, en faunapassage som Länsstyrelsen anlagt till förmån för den biologiska mångfalden. Vattnet ger Möllan dess karaktär. Dels så skapar det ett slags mikroklimat som gör att växtligheten är särskilt frodig just här. Dels så lockar den till sig ett djurliv utan like. Men det sprider också en sagolik, lite mystisk stämning. Kanske kan du höra Näcken spela en kväll, eller se älvorna dansa vid dammkanten?

djuren 2.jpg

DJUREN

På gården har vi ett gäng familjemedlemmar på två och fyra ben. Hästarna Leone, Vilma och Heron, hunden Gandhi och katterna Greta, Maja, Nisse, Tingeling, Tintin, Odin och Hugin. Gunvald är en äkta Skånegås och lever tillsammans med påfåglarna Rama, Sita, Fenix, Nike och Pushba i en del av Orangeriet. Men Möllan är även hem för ett stort antal vilda djur. Kungsfiskare, större vattensalamander, forsärla, strömstare, gräsand, knipa, häger, trana, sångsvan, snok och utter är några exempel. I dammarna finns bland annat öring och kräftor.

trädgården.jpg

TRÄDGÅRDEN

Röstånga Möllas trädgård består av både perenner, prydnadsbuskar, grönsaker, örter, fruktträd och massor av rosor. Självklart odlar vi utan gifter och med den biologiska mångfalden i fokus. Målet är att locka så många olika arter till trädgården som möjligt för att på sätt får en naturlig skadedjurs- och sjukdomsbekämpning.

Under våren 2024 anlägger vi även en hälsoträdgård. Den kommer påminna lite om en klosterträdgård med vitkalkade murar och knastrande grusgångar. Här hittar vi även i säsongs, Britta Levins, snittblomsodling. En riktig oas som bjuder på ett överflöd av färg, doft och form. Blommorna använder hon sedan till beställningar, workshops och bröllopsdekorationer.

skogen 2.jpg

SKOGEN & ÄNGARNA

Naturen som omger Möllan är frodig, spännande och kuperad. Skogen består mestadels av bok, med inslag av bland annat ek, björk, ask lind och lönn. Men även sälg, slån, vildrosor, hagtorn, skogsolvon, fågelbär och vildapel växer här. Målet är att göra så litet som möjligt så att skogen ska kunna växa så vilt som möjligt. 

Ängarna är naturbetesmarker där hästarna går. Här får örterna gå i blom och även här försöker vi peta så lite som möjligt i det naturliga kretsloppet. Det myllrar, surrar och rör sig överallt.  Fjärilar, syrsor, humlor och bin sländor av alla de slag, baggar i alla möjliga färger... och så alla fåglarna såklart. 

bottom of page